DZIEŃ POWSZEDNI:  6.30, 7.00, 18.00

ŚWIĘTA - REKOLEKCJE:  7.00, 9.00, 11.00, 17.00, 19.00

NIEDZIELA:  7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.00, 17.00
8.30 (z udziałem dzieci w roku szkolnym),
17.00 (z udziałem młodzieży), 19.00 (lipiec-sierpień), 14.00 w kaplicy szpitalnej

Odwiedza nas 29 gości

Galerie


Najczęściej czytane

z ostatniego miesiąca

Wspólnoty ›› Ruch Rodzin Nazaretańskich

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

Kim jesteśmy? Nasza tożsamość

Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu , która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

Wspónota RRN w naszej parafii powstała w 2008 r. jako owoc przeżytych rekolekcji i ewangelizacji Kursu Alfa. Z czasem zaczęły przybywać nowe osoby szukające Boga w codzienności.

Nazwa ruchu sugeruje, że jest to formacja dla małżeństw, więc wielu pyta czy można uczestniczyć w spotkaniach nie będąc w małżeństwie lub gdy współmałżonek nie chce w nich uczestniczyć. Oczywiście że można gdyż Ruch otwarty jest na małzeństwa i osoby samotne. Dopiero jako wspólnota sióstr i braci w Chrystusie tworzymy rodzinę.

  1. Pragniemy, by centrum naszego życia stanowiła Eucharystia , w której dociera do nas i udziela się nam całe Boże życie. Częsty, a nawet codzienny, udział w Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii mają nas prowadzić do eucharystycznego stylu życia.
  2. Ruch powstawał wokół konfesjonału. Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, korzystamy często, przynajmniej raz w miesiącu, z Sakramentu pokuty , który może przybrać formę stałego spowiednictwa . W miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.
  3. Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: „Oto Matka twoja” (J 19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragniemy żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrujemy drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.
  4. Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi.
  5. Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.
  6. Kapłani posługujący w Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską , która jest istotną pomocą w ich formacji duchowej.

Na każdym spotkaniu obecny jest kapłan i animatorzy, którzy prowadzą nas w duchowej drodze.

Spotkania formacyjne w każdy wtorek po wieczornej Mszy Świętej

w budynku Szkoły Katolickiej

Wiadomości:
#Tytułdata dodaniaOdsłony
1 Spotkania formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich 2012-02-18 7362
Kontakt | Polityka Cookies
Parafia pw Świetego Krzyża w Łapach | ul. Jana Matejki 10 | 18-100 Łapy | parafialapy.pl