DZIEŃ POWSZEDNI:  6.30, 7.00, 18.00

ŚWIĘTA - REKOLEKCJE:  7.00, 9.00, 11.00, 17.00, 19.00

NIEDZIELA:  7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.00, 17.00
8.30 (z udziałem dzieci w roku szkolnym),
17.00 (z udziałem młodzieży), 19.00 (lipiec-sierpień), 14.00 w kaplicy szpitalnej

Odwiedza nas 22 gości

Galerie


Najczęściej czytane

z ostatniego miesiąca

Wspólnoty ›› Chór parafialny - młodzieży

Czym jest adoremus?

Jest ruchem modlitwenym, inspirowanym życiem i nauczaniem Papieża Polaka, zainicjowanym przec Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! wKrakowie. Jest odpowiedzią na wezwanie tego Papieża, abyśmy się gorliwie modlili i "pozostawali długo na kleczkach przd Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharysti".

Przypomnieniem prawdy, że Pan Jezus jest prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Syn Boży i Zbawiciel swiata, zapraszający swoich uczniów:
"Przyjdźcie do Mnie wszyscy!" (Mt 11,28).

Pomocą dla tych, którzy nie zadawalają się modlitwą powierzchowną i chcą wypłynąć na głębię zjednoczenia z Bogiem, oraz wsparciem dla wszystkich, którzy zmagają się z własnymi słabościami, bronią innch ludzi przed złem i niosą orędzie Ewangelii całemu światu.

Włączeniem się w ruch modlitweny, który Duch Święty wzbudził w całym Kościele, a którego cechą charakterystyczną jest "postawienie
w centrum adoracji eucharystycznej, rozciągniętej na dwadzieścia cztery godziny" (Kongregacja ds.Duchowieństwa).

Uzupełnieniem inicjatyw naukowych, charytatywnych, wychowawczych i innych, inspirowanych nauczaniem i życiem Jana Pawła II, o dzieło
modlitewne, jednoczące wszystkich, którzy pragną, aby świętość stawała się "wysoką miarą" ich codziennego życia.

Troską o rozkwit w życiu poszczególnych osób i wspólnot "wiosny eucharystycznej", o której mówil Benedykt XVI: "Chciałbym stwierdzić z radością, że
dziś w Kościele mamy "wiosnę eucharystyczną" : jakże wiele osób trwa w milczeniu przed Tabernakulum [...].
Modlę się, aby ta "wiosna" eucharystyczna szerzyła się coraz bardziej we wszystkich parafiach" (17.11.2010).

Ruch Tworzą "wspólnoty adoracyjne, których członkowie przychodzą systematycznie na adorację Najświętszego Sakramentu w parafiach i sanktuariach.

 

Jak włączyć się w ten ruch?

Członkiem ruchu może zostać każy, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, kto podejmie dwa zobowiązania:

Troszczyś się o rozwój swojej modlitwy. Np. przez odpowiednią lekturę, audycje radiowe i telewizyjne, udział w ruchach religijnych, korzystanie z
materiałów Centrum "Nie lękajcie się!" przygotowanych dla członków ruchu.

Adorować Jezusa przynajmniej 15 min. w tygodniu. Można tę adorację przeżywać w dowolnym czasie i miejscu, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem lub przed
tabernakulum. Ci, którzy nie mogą przyjść do kościoła, zwłaszcza chorzy, mogą adorować krzyż. Chodzi tu o osobistą rozmowę z Jezusem, o "żarliwość uczuć po prawdziwe <<urzeczenie>> seca" (Jan Paweł II)

Decyzja o podjęciu powyższych wymagań nie powinna być podejmowana pochopnie. Trzeba się do niej duchowo przygotować. Można to uczynić podejmujac "nowennę adoracyjną", czyli dziewięć spotkań z Jezusem
obecnym w Najświętszym Sakramencie objaśnia znaczenie adoracji i uczy rozmowy z Jezusem, opowiada
o mistrzach, którzy bez adoracji nie umieją żyć i o tych, którzy dopiero zaczynają się wyciszać, by wchodzić w ten niezwykły sposób bycia z Panem.

Włączenie się w ruch "Adoremus" jest aktem wewnętrznym, wypowiedzianym wobec Boga. Można go wyrazić swoimi słowami lub posłużyć się tekstem modlitwy.
 

---
Kontakt | Polityka Cookies
Parafia pw Świetego Krzyża w Łapach | ul. Jana Matejki 10 | 18-100 Łapy | parafialapy.pl