DZIEŃ POWSZEDNI:  6.30, 7.00, 18.00

ŚWIĘTA - REKOLEKCJE:  7.00, 9.00, 11.00, 17.00, 19.00

NIEDZIELA:  7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.00, 17.00
8.30 (z udziałem dzieci w roku szkolnym),
17.00 (z udziałem młodzieży), 19.00 (lipiec-sierpień), 14.00 w kaplicy szpitalnej

Odwiedza nas 29 gości

Galerie


Najczęściej czytane

z ostatniego miesiąca

Informacje dla narzeczonych

Drodzy Narzeczeni,  przypominamy obowiązujące zasady:

Krok 1:
SPOTKANIE Z DUSZPASTERZEM W KANCELARII PARAFIALNEJ - Na rok przed ślubem (na pewno w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy) zgłaszacie się do kancelarii parafii, w której chcecie wziąć ślub, bądź do której należy jedno z Was. Wypełniacie KARTĘ ZGŁOSZENIA. Podczas spotkania z duszpasterzem, ustalacie datę ślubu oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego (czy macie ukończony kurs przedmałżeński) oraz duszpasterz poinformuje Was o konieczności odbycia obowiązkowych Spotkań dla narzeczonych i ukaże Wam formy i możliwości ich realizacji. Ponadto powie o spotkaniach w Poradni, o obowiązku odprawienia spowiedzi, o terminie spisania protokołu przedślubnego, wygłoszeniu zapowiedzi oraz przekaże Wam Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej, w którym należy odnotować kolejne etapy bezpośredniego przygotowania do ślubu.
 
Krok 2:
SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH -Tą sprawą należy zająć się jak najszybciej! O Spotkaniach dla narzeczonych należy pomyśleć nawet na rok przed ślubem. Spotkania dla narzeczonych można realizować w naszej Diecezji w trzech formach: 1) podstawowej, 2) zalecanej, 3) nadzwyczajnej.
 
Ad 1) Spotkania dla narzeczonych w formie podstawowej, najłatwiej dostępnej, odbywają się w dekanacie. Najpierw zorientujcie się, kiedy Spotkania dla narzeczonych odbywają się w dekanacie, do którego należy Wasza parafia. Jeśli termin Spotkań nie jest dla Was odpowiedni, bądź Wasz dekanat nie organizuje go w najbliższym czasie, możecie wybrać sobie inny odpowiedni termin i miejsce (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swego uczestnictwa). Łączny czas trwania Spotkań dla narzeczonych w dekanacie to mniej więcej 7 tygodni (4 cotygodniowe spotkania z małżonkami, dzień skupienia i 2 indywidualne spotkania w parafialnej poradni rodzinnej). Terminy w naszej parafii podamy wkrótce i będą umieszczone na stronie internetowej: www. duszpasterstworodzin.lomza.pl
Ad 2) Spotkania dla narzeczonych możecie też odbyć w formie zalecanej w ramach Studium Życia Rodzinnego w Łomży. Łączny czas trwania Studium to 7 miesięcy (siedem sobót, po jednej w miesiącu). Terminy spotkań na stronie internetowej:  www.duszpasterstworodzin.lomza.pl
Ad 3) Jeśli z różnych, poważnych przyczyn, nie możecie uczestniczyć w programie przewidzianym w dwóch powyższych formach, dopuszczalna jest trzecia forma nadzwyczajna Spotkań dla narzeczonych tzw. weekendowa czyli 2 weekendy (sobota i niedziela) w odstępie dwutygodniowym oraz dwa spotkania w parafialnej poradni rodzinnej. Terminy weekendów i kontakty znajdziecie również na stronie internetowej: www. duszpasterstworodzin.lomza.pl. Odbycie Spotkań dla narzeczonych w jednej z trzech form, powinno być odnotowane na Dokumencie uczestnictwa narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej.
WAŻNE: Jeśli z różnych względów nie pasuje Wam żadna forma bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa obowiązująca w Diecezji Łomżyńskiej, możecie przygotować się w innej diecezji.
 
Krok 3:
SPOTKANIA W PARAFIALNEJ PORADNI RODZINNEJ - Po skończeniu Spotkań dla narzeczonych w dekanacie, powinniście dwa razy spotkać się z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej. Na spotkanie umawiacie się telefonicznie z konkretnym doradcą.
 
Krok 4:
SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO - Na trzy/jeden miesiąc przed ślubem, w kancelarii parafialnej, gdzie rozpoczęliście przygotowanie do ślubu, należy spisać z duszpasterzem protokół przedmałżeński. Najlepiej datę i godzinę spotkania umówić wcześniej w kancelarii parafialnej. Przed jego spisaniem musicie zaopatrzyć się w kilka dokumentów:
1. Dowody osobiste;
2. Świadectwa chrztu;
3. Świadectwo bierzmowania (UWAGA: świadectwo chrztu jest ważne tylko przez 6 miesięcy. Jeśli chrzest i bierzmowanie były w parafii, gdzie będzie spisywany protokół, nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w takie dokumenty. Jeżeli zaś sakramenty były udzielane w innej parafii i na otrzymanym świadectwie chrztu brakuje adnotacji o bierzmowaniu, należy również dostarczyć świadectwo bierzmowania);
4. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństwa konkordatowego (ważne 6 miesięcy od daty wydania); ewentualnie odpis aktu małżeństwa cywilnego - wcześniej już zawartego.
5. Kurs przedmałżeński;
6. Świadectwo uczęszczania na lekcję religii (z ostatniej klasy);
7. Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej.
Dokumenty dodatkowe:
8. Jeżeli związek małżeński chce zawrzeć osoba, która ma stwierdzoną nieważność pierwszego małżeństwa przez sąd kościelny, zobowiązana jest przedstawić prawomocny wyrok lub dekret trybunału kościelnego, stwierdzający nieważność tego małżeństwa.
9. Jeżeli związek małżeński chce zawrzeć wdowiec lub wdowa, należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.
WAŻNE: Jeżeli małżeństwo ma być zawierane poza parafią zamieszkania narzeczonych należy wybrać jedną z opcji: otrzymać pozwolenie (tzw. delegację) z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych do przeprowadzenia formalności w parafii ślubu; lub wypełnić formalności w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych i otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w wybranej parafii (tzw. licencję).
 
Krok 5:
SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA - Do spowiedzi przedślubnej przystępujecie przynajmniej dwukrotnie. Pierwszą spowiedź przedślubna powinniście odbyć tuż po zgłoszeniu ślubu. Zachęca się, aby miała ona charakter spowiedzi generalnej. Z kolei drugą spowiedź powinniście odbyć przed ślubem. Ma ona umożliwić Wam godziwie przeżycie ceremonii zaślubin.
Przy przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania należy poinformować kapłana, że jest to spowiedź przedślubna. Spowiednik potwierdza odbycie spowiedzi na Dokumencie uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej, który otrzymaliście na pierwszym spotkaniu w kancelarii.
 
Krok 6:
ZAPOWIEDZI - Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa będzie podana do wiadomości publicznej, przez odczytanie ich podczas ogłoszeń parafialnych w kolejne 2 niedziele - wpisuje się je podczas spisania protokołu przedślubnego.
Po ich wygłoszeniu należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej, gdzie spisywaliście protokół przedślubny.
 
Krok 7:
SPOTKANIE Z DUSZPASTERZEM BEZPOŚREDNIO PRZED ŚLUBEM - Tuż przed ślubem powinno się odbyć spotkanie z duszpasterzem. Ma ono charakter organizacyjny. Na spotkaniu omawiacie szczegóły dotyczące ceremonii ślubu (np. proponujecie kogoś do czytań mszalnych czy modlitwy powszechnej). Duszpasterz sprawdza, czy są skompletowane wszystkie dokumenty i załatwione formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Po odbyciu drugiej spowiedzi przedślubnej, wypełniony już do końca Dokument, należy zostawić w kancelarii parafialnej

Kontakt | Polityka Cookies
Parafia pw Świetego Krzyża w Łapach | ul. Jana Matejki 10 | 18-100 Łapy | parafialapy.pl