DZIEŃ POWSZEDNI:  6.30, 7.00, 18.00

ŚWIĘTA - REKOLEKCJE:  7.00, 9.00, 11.00, 17.00, 19.00

NIEDZIELA:  7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.00, 17.00
8.30 (z udziałem dzieci w roku szkolnym),
17.00 (z udziałem młodzieży), 19.00 (lipiec-sierpień), 14.00 w kaplicy szpitalnej

Odwiedza nas 32 gości

Galerie


Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia

 

Od dzisiaj do 15 grudnia br. można składać, za pośrednictwem Księdza Proboszcza, Kwestionariusz Osobowy, na podstawie, którego Komisja Stypendialna będzie przyznawać stypendia. Kandydat do stypendium papieskiego musi spełniać następujące kryteria:

1. Dochód przypadający na jednego członka rodziny nie może przekraczać 400zł.

2. Średnia ocen, uzyskana w ostatnim roku szkolnym/akademickim: dla gimnazjów 4.8, dla szkół ponadpodstawowych 4.5, dla szkół wyższych 4.0. Stypendia nie są przyznawane uczniom szkół podstawowych.

3. Stypendium może zostać przyznane tylko jednej osobie z rodziny.

4. Nie będą rozpatrywane wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w Kwestionariuszu (np. brak opinii Księdza Proboszcza, zaświadczenia o dochodach na jednego członka rodziny czy zaświadczenia ze szkoły/uczelni o uzyskanej średniej ocen).

Kontakt | Polityka Cookies
Parafia pw Świetego Krzyża w Łapach | ul. Jana Matejki 10 | 18-100 Łapy | parafialapy.pl